dinsdag 3 maart 2015

A new name, a new look and a give-away!

Hi everyone! This is the first post that I write on my renamed and redesigned blog. I hope you like it! I am quite pleased with it myself and the move also wasn't as complicated as I feared. Those of you following me on bloglovin have moved with me automatically, and I have also changed my facebook page accordingly. Only those of you who follow me by e-mail will have to subscribe again to my new blog.

Hallo allemaal! Dit is het eerste bericht dat ik schrijf op mijn hernieuwde en hernoemde blog. Ik hoop dat jullie het wat vinden! Ik ben er zelf erg blij mee en de verhuizing was ook niet zo ingewikkeld als ik vreesde. Mijn bloglovin volgers zijn vanzelf meeverhuisd en ik heb mijn facebookpagina ook aangepast aan het nieuwe design. Alleen degenen die mij via e-mail volgen moeten zich opnieuw aanmelden bij m'n nieuwe blog.

To celebrate the opening of my new blog I have decided to organise my very first give-away! Looking at the statistics of this blog, I noticed my most popular post (apart from the one about sewing curtains, strangely enough...) is the one in which I recycle a jeans to a pretty apron (using this tutorial). As I was going through my fabric stash this weekend I found that I still had the other leg from the jeans uselessly lying around. Well, not anymore! I sewed up another jeans-apron!

Om de opening van m'n nieuwe blog te vieren heb ik besloten dat het tijd is voor m'n allereerste give-away! Uit de statistieken blijkt dat m'n meest populaire bericht (met uitzondering van een bericht over het naaien van gordijnen, gek genoeg...) het bericht is waar ik van een spijkerbroek een stoer schort maak (met deze tutorial). Toen ik afgelopen weekend eens door mijn stoffenvoorraad keek, vond ik het tweede been van deze broek terug. Nogal nutteloos, één zo'n been. Nou, nu niet meer! Ik naaide er nog een schort van!


And what's more, I am giving it away! If you want to have a change at winning this apron, just make sure you are a follower of this blog and leave a message at the bottom of this post. I will randomly select a winner the 17th of March. Good luck!

En belangrijker nog, ik geef 'm weg! Als je een kans wilt hebben op dit schort, hoef je alleen maar volger te zijn/worden van mijn blog en een berichtje achterlaten bij deze post. 17 maart loot ik de winnaar. Succes!

Restyling my blog has giving me lots of sewing inspiration and I have some interesting projects coming up. One of them is that I will participate in my first sew-along ever, organised by Alice from Queen of Darts. She will show us how to sew the Lottie blouse (still downloadable for free!) and I am very curious what she's gonna make of this lovely pattern.

Het restylen van mijn blog heeft me veel nieuwe naai-inspiratie gegeven en ik heb een paar interessante projecten gepland staan. Eén daarvan is, dat ik mee ga doen aan m'n allereerste sew-along, georganiseerd door Alice van Queen of Darts. Zij gaat ons laten zien hoe we een Lottie blouse kunnen maken (nog steeds gratis te downloaden!) en ik ben heel benieuwd wat ze van dit schattige patroon gaat maken.


I also added some new fabric to my stash, as last weekend the infamous Dutch-German fabric market visited Göttingen again, and I spent a whole afternoon in sewers paradise (unfortunately this paradise was located at a very cold and windy, very very ugly parking area...). Some pics of my loot and what I intend to make from it:

Ik heb ook wat nieuwe stofjes toegevoegd aan mijn voorraad, want afgelopen weekend was de beruchte Nederlands-Duitse stoffenmarkt weer in Göttingen! Ik spendeerde een hele middag in naai-paradijs (helaas bevond zich dit paradijs op een erg koude en winderige en vooral erg lelijke parkeerplaats...). Een paar foto's van mijn buit en wat ik er mee wil gaan maken:


I think this dark purple/blue cotton with bright dots will be awesome for simplicity 2444, which I am dying to make after seeing so many beautiful versions on the web.

Deze stevige donkerblauw/paarse katoen met felle stippen lijkt me perfect voor simplicity 2444. Ik heb erg veel zin deze te maken, nadat ik zoveel mooie versies op internet zag.This fabric is slightly out of my comfort zone as far as the colors are concerned, but I was looking for a geometric print for the burda 6920 pattern (view C), and this was the only one I could find (50% off, yay!). I think it will be great for a summer dress.

Deze stof is behoorlijk uit mijn comfort zone, wat betreft de kleuren, maar ik zocht een geometrische print om burda 6920 (versie C) mee te maken, en dit was de enige die ik kon vinden (50% korting, yay!). I denk dat het een leuke zomerjurk zou kunnen worden.


Some more fabric that I haven't assigned yet. I think the blue one will be great for a blouse, or maybe a shirtdress. The pink one I might use for the Lottie blouse, and the lime green one was a total impulse buy, so I have no idea yet!

Nog meer stof, waarvoor ik nog geen concreet plan heb. Ik denk dat de blauwe mooi is voor een blouse, of misschien een hemdjurk. De roze stof ga ik misschien gebruiken voor de Lottie-blouse en de lime-groene was een totale impulsaankoop, dus daarvoor heb ik nog geen idee!

And then there is more... Dare I put it on the internet? That I am thinking of undertaking the greatest challenge so far??

En er is meer... Durf ik het op internet te zetten? Dat ik overweeg om de grootste uitdaging tot nu toe aan te gaan??


Yep... The boyfriend asked me if I couldn't sew him a jacket! Now I sure like a good challenge, but I am seriously wondering if this isn't way over my head. Gonna try anyway of course ;). I'll keep you posted!

Yep... Vriendlief vroeg me of ik niet een jasje voor hem kon naaien! Nu houd ik zeker van een leuke uitdaging, maar deze keer vraag ik me echt af of ik niet iets begin wat me ver boven de pet gaat. Ga het natuurlijk alsnog gewoon proberen ;). Ik houd jullie op de hoogte!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten